shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.563.622
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 augustus 2007
Begindatum:22 augustus 2007
Naam:DAKWERKEN WESLEY HEBBELINCK
Naam in het Nederlands, sinds 20 augustus 2007
Adres van de zetel: Industrieweg 122 Stratenplan  bus Z
9032 Gent
Sinds 23 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 augustus 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hebbelinck ,  Liévin  Sinds 1 oktober 2014
Zaakvoerder (2) Hebbelinck ,  Wesley  Sinds 20 augustus 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 27 augustus 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 augustus 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 31 maart 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 31 maart 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug