shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0892.219.064
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2007
Begindatum:20 september 2007
Naam:BLIXEM BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 20 september 2007
Adres van de zetel: Natiënlaan(E) 36 Stratenplan
3630 Maasmechelen
Sinds 4 februari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Koziol ,  Zbigniew  Sinds 20 september 2007
Zaakvoerder (2) Yildirim ,  Kütük  Sinds 15 juni 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2008
 
Ruwbouw
Sinds 11 maart 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 maart 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2008
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 maart 2008
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 maart 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 september 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug