shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.074.941
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 oktober 2007
Begindatum:25 oktober 2007
Naam:Bollen Energy
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2012
Adres van de zetel: Astridlaan 65
3900 Pelt
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:
011 369 369 Sinds 19 oktober 2007(1)
Faxnummer:
011 369 368 Sinds 19 oktober 2007(1)
E-mail:
info@bollen-energy.beSinds 19 oktober 2007(1)
Webadres:
www.bollen-energy.be Sinds 19 oktober 2007(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Achten ,  Carine  Sinds 1 januari 2008
Zaakvoerder (2) Bollen ,  Eddy  Sinds 19 oktober 2007
Zaakvoerder (2) Bollen ,  Niels  Sinds 1 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 oktober 2007
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 oktober 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 oktober 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 30 oktober 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 oktober 2007
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 oktober 2007
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug