shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0894.112.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2007
Begindatum:12 december 2007
Naam:A.C.H. PATRIMONIUM
Naam in het Nederlands, sinds 6 december 2007
Adres van de zetel: Verbrande Brugsesteenweg 54
1850 Grimbergen
Sinds 6 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 december 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Socquet ,  Christophe  Sinds 13 december 2023
Bestuurder Vrithoff ,  Chantal  Sinds 13 december 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Vrithoff ,  Chantal  Sinds 13 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug