shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0894.620.805
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 januari 2008
Begindatum:3 januari 2008
Naam:Janssens, Johnny
Sinds 3 januari 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Captain Trippstraat 126
2830 Willebroek
Telefoonnummer:
0474/981 054 Sinds 6 mei 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
johnny.janssens1@telenet.beSinds 6 mei 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Janssens ,  Johnny  Sinds 3 januari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 1 april 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 juni 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 16 juni 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 16 juni 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 oktober 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug