shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.155.689
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2008
Begindatum:23 januari 2008
Naam:DEBONAFISC
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2008
Adres van de zetel: Kraaineststraat 54 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
Sinds 1 augustus 2017
Telefoonnummer:
0479979964 Sinds 1 augustus 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
debonafisc@telenet.beSinds 1 augustus 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) De Bolle ,  Nancy  Sinds 15 januari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 10 april 2008
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 15 januari 2008
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 15 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 15 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 januari 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug