shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.465.882
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 maart 2008
Begindatum:14 maart 2008
Naam:BSComfort
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2021
Adres van de zetel: Vrijheidweg 10
3700 Tongeren
Sinds 30 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0734.820.629   Sinds 30 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Strauven ,  Kim  (0734.820.629)   Sinds 30 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Bostyn ,  Maarten  (0808.582.003)   Sinds 30 september 2019
Zaakvoerder (1)0808.582.003   Sinds 30 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 februari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 3 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 augustus 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 25 februari 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 april 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 4 augustus 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug