shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.909.708
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2008
Begindatum:2 april 2008
Naam:MACHNUS
Naam in het Nederlands, sinds 23 augustus 2016
Adres van de zetel: Woestendorp(Woes) 39 Stratenplan
8640 Vleteren
Sinds 29 maart 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Fonteyne ,  Dieter  Sinds 29 maart 2008
Zaakvoerder (2) Stragier ,  Hendrik  Sinds 23 augustus 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2008
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 7 maart 2013
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 7 maart 2013
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 7 maart 2013
 
Ruwbouw
Sinds 14 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 2 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 7 maart 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 7 maart 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 7 maart 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 november 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug