shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0897.387.877
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2008
Begindatum:16 april 2008
Naam:YDE STIJN
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 2008
Adres van de zetel: Kortrijksestraat 480 Stratenplan
8020 Oostkamp
Sinds 16 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Ledaine ,  Eline  Sinds 1 februari 2018
Zaakvoerder (2) Yde ,  Stijn  Sinds 16 april 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2008
 
Ruwbouw
Sinds 25 april 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 31 maart 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.713  -  Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2018
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 16 april 2008
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 16 april 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 16 april 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 31 maart 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug