shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.431.132
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2008
Begindatum:16 april 2008
Naam:iCREDIT
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 2008
Adres van de zetel: Noorderplaats 5   bus 5
2000 Antwerpen
Sinds 1 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van De Walle ,  Koen  (0891.128.805)   Sinds 16 juli 2015
Zaakvoerder (2)0891.128.805   Sinds 16 juli 2015
Zaakvoerder (2) Bruggeman ,  Sven  Sinds 16 april 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 14 september 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juni 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 augustus 2019
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 21 augustus 2019
Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 21 augustus 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  78.300 -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 mei 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 april 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug