shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.509.623
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2008
Begindatum:24 april 2008
Naam:Sunlogics
Naam in het Nederlands, sinds 19 maart 2012
Adres van de zetel: IQ-Parklaan 2   bus D
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 26 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanwetswinkel ,  Daniel  (0478.838.322)   Sinds 1 januari 2016
Zaakvoerder (2)0478.838.322   Sinds 1 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 1 augustus 2009
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug