shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0897.609.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2008
Begindatum:29 april 2008
Naam:Bothuyne Dakwerken
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2018
Adres van de zetel: Kerkemstraat 1 Stratenplan
9680 Maarkedal
Sinds 22 april 2008
Telefoonnummer:
055312706 Sinds 22 april 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lucbothuyne@gmail.comSinds 22 april 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Ottevaere ,  Katrien  (0455.388.967)   Sinds 28 mei 2018
Zaakvoerder (3)0455.388.967   Sinds 28 mei 2018
Zaakvoerder (3) Bothuyne ,  Brecht  Sinds 28 mei 2018
Zaakvoerder (3) Bothuyne ,  Luc  Sinds 22 april 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 juli 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 juli 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 april 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug