shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0897.793.990
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2008
Begindatum:29 april 2008
Naam:SEPPE CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2008
Adres van de zetel: Berlaarbaan 23 Stratenplan
2580 Putte
Sinds 12 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Aerts ,  Steven  Sinds 29 april 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 augustus 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 mei 2008
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 mei 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 mei 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 mei 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 mei 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 augustus 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug