shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.446.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2008
Begindatum:4 juni 2008
Naam:MemoryCars
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2020
Adres van de zetel: Hoogstraat 140
9472 Denderleeuw
Sinds 2 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Van Heuverswyn ,  Carine  Sinds 4 juni 2012
Zaakvoerder De Ganck ,  Peter  Sinds 4 juni 2008
Zaakvoerder Van Heuverswyn ,  Carine  Sinds 4 juni 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug