shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.799.525
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2008
Begindatum:25 juni 2008
Naam:LEBRUN C ET G
Naam in het Frans, sinds 19 juni 2008
Adres van de zetel: Lindenlaan 64 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 19 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lebrun ,  Camille  Sinds 19 juni 2008
Zaakvoerder Lebrun ,  Gregory  Sinds 19 juni 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2008
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 16 juli 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 16 juli 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 februari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 augustus 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 16 februari 2009
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug