shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.943.540
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0631.488.311 afgesloten sinds 12/06/2018)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2016
Begindatum:1 april 2016
Naam:Van Ruyssevelt, Marc
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Ruyssevelt ,  Marc  Sinds 1 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 april 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug