shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.993.228
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 september 2014
Begindatum:19 juni 2008
Naam:AARSCHOTS DAKWERKBEDRIJF
Naam in het Nederlands, sinds 19 juni 2008
Adres van de zetel: Demerstraat 30
3200 Aarschot
Sinds 19 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Graeve ,  Patrick  Sinds 1 februari 2013
Zaakvoerder (2) Simons ,  Philomeen  Sinds 19 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 oktober 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 16 november 2018
Btw 2008  77.394  -  Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
Sinds 1 oktober 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 5 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug