shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.363.808
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2008
Begindatum:18 juli 2008
Naam:ADG
Naam in het Nederlands, sinds 14 juli 2008
Adres van de zetel: Meerlaan 18
9550 Herzele
Sinds 14 juli 2008
Telefoonnummer:
+32474467097 Sinds 14 juli 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
andy.de.greve@telenet.beSinds 14 juli 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 14 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Greve ,  Andy  Sinds 14 juli 2008
Zaakvoerder Spiliers ,  Rita  Sinds 14 juli 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 30 juli 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 juli 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 14 juli 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 14 juli 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 juli 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juli 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug