shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.372.518
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2008
Begindatum:15 juli 2008
Naam:Van Turnhout-Smidts tuinarchitectuur
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2008
Afkorting: VTS tuinarchitectuur
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2008
Adres van de zetel: St. Antoniusbaan 77 Stratenplan
2980 Zoersel
Sinds 15 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Smidts ,  Elke  Sinds 15 juli 2008
Zaakvoerder (2) Van Turnhout ,  Stefan  Sinds 15 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 oktober 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 augustus 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juli 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug