shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.383.505
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2008
Begindatum:1 juli 2008
Naam:BOUW- EN VERBOUWMANAGEMENT
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2008
Adres van de zetel: Hoogbos 132 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 15 maart 2013
Telefoonnummer:
03 337 14 35 Sinds 15 maart 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tonny@bvm.pmSinds 15 maart 2013(1)
Webadres:
www.bvm.pm Sinds 15 maart 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Loon ,  Tonny  Sinds 1 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 mei 2009
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 mei 2009
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 18 mei 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 augustus 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug