shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.716.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2008
Begindatum:8 augustus 2008
Naam:Deloof-Sys, Bart
Sinds 8 augustus 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Deloof-Sys ,  Bart  Sinds 8 augustus 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 augustus 2008
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 augustus 2008
BTW 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug