shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.811.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2008
Begindatum:11 augustus 2008
Naam:TOMMELEIN WIM
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 2008
Adres van de zetel: Torhoutstraat 33 B Stratenplan
8830 Hooglede
Sinds 11 augustus 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 augustus 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Tommelein ,  Wim  Sinds 11 augustus 2008
Zaakvoerder (2) Vanthuyne ,  Koen  Sinds 20 april 2010
Zaakvoerder (2) Vanthuyne ,  Soetkin  Sinds 11 augustus 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 augustus 2008
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 18 augustus 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 augustus 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug