shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.893.348
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2008
Begindatum:11 augustus 2008
Naam:VP Consulting
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 2008
Adres van de zetel: Pijpenveldstraat(LUB) 9
3210 Lubbeek
Sinds 11 augustus 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sempels ,  Patrick  Sinds 2 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 9 september 2008
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 september 2008
Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 september 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0460.798.894 (FUTURE INDUSTRIES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 december 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug