shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0417.676.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 1977
Begindatum:19 september 1977
Naam:KEMPISCHE ALUMINIUMCONSTRUCTIE
Naam in het Nederlands, sinds 19 september 1977
Adres van de zetel: Beemdenstraat 2 Stratenplan
2340 Beerse
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 september 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Sprangers ,  Alfons  Sinds 7 maart 2013
Bestuurder Verhagen ,  Bart  Sinds 7 maart 2013
Gedelegeerd bestuurder Sprangers ,  Rita  Sinds 7 maart 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 1978
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.632.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug