shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0425.185.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 augustus 2018
Begindatum:10 januari 1984
Maatschappelijke Naam:MIDEL DESIGN
Benaming in het Nederlands, sinds 31 januari 1996
Adres van de maatschappelijke zetel: Nijverheidsweg 15 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 31 januari 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 juni 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vens-De Vos ,  Frederik  Sinds 1 oktober 2006
Gedelegeerd bestuurder Vens-De Vos ,  Frederik  Sinds 1 oktober 2006
Curator (aanstelling door rechtbanken) Beeckwee ,  Andy  Sinds 27 augustus 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 30 juli 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 1996
 
Detail handel
Sinds 30 juli 1996
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2008
BTW 2008  46.494  -  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 3.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. 



De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug