shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0429.892.122
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 1986
Begindatum:27 november 1986
Naam:Safe & Co
Naam in het Nederlands, sinds 15 april 2013
Adres van de zetel: Meensesteenweg 301 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 6 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 27 november 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Depla ,  Filip  (0439.216.592)   Sinds 1 juli 2015
Zaakvoerder 0439.216.592   Sinds 1 juli 2015
Zaakvoerder Depla ,  Filip  Sinds 6 maart 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2009
Vrijstelling
Sinds 18 mei 2009
Elektrotechniek
Sinds 19 juni 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 april 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0447.746.060   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 april 2013
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug