shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0439.869.561
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 1990
Begindatum:12 februari 1990
Maatschappelijke Naam:CALUVAN
Benaming in het Nederlands, sinds 12 februari 1990
Adres van de maatschappelijke zetel: Oudestraat 147 Stratenplan  bus 1
3190 Boortmeerbeek
Sinds 22 september 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 februari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Van der Auweraer ,  Liesje  Sinds 31 mei 2007
Bestuurder Van der Auweraer ,  Nele  Sinds 31 mei 2007
Bestuurder Van der Auweraer ,  Ruben  Sinds 31 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder Van der Auweraer ,  Liesje  Sinds 31 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder Van der Auweraer ,  Ruben  Sinds 31 mei 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 6.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug