shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0452.290.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 1994
Begindatum:7 maart 1994
Naam:Innovation Cooling & Pipingsystems
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2016
Afkorting: Innovation CP
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2016
Adres van de zetel: Ommegangsdreef 53 Stratenplan
9250 Waasmunster
Extra adresinfo: 1ste verdiep
Sinds 30 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 7 maart 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Boodts ,  Geert  Sinds 9 maart 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 31 oktober 1995
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 oktober 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 28 juli 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.620 -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 13 september 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug