shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0455.057.088
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 1995
Begindatum:13 april 1995
Naam:TWINTECH
Naam in het Nederlands, sinds 13 april 1995
Adres van de zetel: Burg. Maenhautstraat 81 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 20 juli 2010
Telefoonnummer:
09 265 91 51 Sinds 20 juli 2010(1)
Faxnummer:
09 265 91 50 Sinds 20 juli 2010(1)
E-mail:
geertg@knxonline.beSinds 20 juli 2010(1)
Webadres:
www.knxonline.be Sinds 20 juli 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 april 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Geenen ,  Geert  Sinds 20 januari 2010
Zaakvoerder Geenen ,  Hans  Sinds 20 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 7 augustus 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 1995
 
Detail handel
Sinds 6 juni 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug