shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0465.918.813
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 1999
Begindatum:28 april 1999
Maatschappelijke Naam:THOLEN GROND- EN AFBRAAKWERKEN
Benaming in het Nederlands, sinds 12 april 1999
Adres van de maatschappelijke zetel: Watermolenweg 4 Stratenplan
3950 Bocholt
Sinds 12 april 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 april 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Tholen ,  Geert  Sinds 30 november 2009
Zaakvoerder Tholen ,  Jacobus  Sinds 12 april 1999
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2010
 
Detail handel
Sinds 1 juli 1999
 
Ruwbouw
Sinds 9 augustus 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 maart 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 16 december 2009
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 16 december 2009
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 16 december 2009
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 90.056 XEU
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug