shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0472.167.096
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 juni 2016
Begindatum:21 juni 2000
Maatschappelijke Naam:AR-REC
Benaming in het Nederlands, sinds 14 juni 2000
Adres van de maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 28-30 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 14 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hajji ,  Kamal  Sinds 14 maart 2016
Gedelegeerd bestuurder Hajji ,  Kamal  Sinds 14 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martens ,  Kim  Sinds 28 juni 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 12 november 2013
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 12 november 2013
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 12 november 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 XEU
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug