shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0473.551.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2000
Begindatum:19 december 2000
Maatschappelijke Naam:MIG INTERIEUR
Benaming in het Nederlands, sinds 6 oktober 2008
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 17 september 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Berchemstraat 8 Stratenplan
1760 Roosdaal
Sinds 6 oktober 2008

Doorgehaald adres sinds 31 oktober 2013(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 5 december 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Impens ,  Gino  Sinds 6 oktober 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2001
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug