shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0477.833.777
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2002
Begindatum:25 juni 2002
Maatschappelijke Naam:PUBLI - INVENT
Benaming in het Nederlands, sinds 20 juni 2002
Adres van de maatschappelijke zetel: Scharent 202 Stratenplan
3150 Haacht
Sinds 20 juni 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 juni 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Everaert ,  Raphaël  Sinds 25 juni 2002
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  74.105  -  Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug