shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.154.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2002
Begindatum:13 augustus 2002
Maatschappelijke Naam:B & Y CONSTRUCT
Benaming in het Nederlands, sinds 7 augustus 2002
Adres van de maatschappelijke zetel: Provinciebaan 61 Stratenplan
9890 Gavere
Sinds 7 augustus 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 7 augustus 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Rouquart ,  Yves  Sinds 7 augustus 2002
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 2 september 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 2 september 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 september 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 2 september 2002
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 2 september 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 oktober 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 17 oktober 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug