shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0479.789.714
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 maart 2017
Begindatum:17 maart 2003
Maatschappelijke Naam:EURO - LOCK
Benaming in het Nederlands, sinds 14 maart 2003
Adres van de maatschappelijke zetel: Poortakkerstraat 41 Stratenplan  bus b
9051 Gent
Sinds 13 maart 2015
Telefoonnummer:
09/217.02.80 Sinds 13 maart 2015
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Delgouffe ,  Yves  (0863.892.193)   Sinds 30 maart 2015
Zaakvoerder0863.892.193   Sinds 15 november 2006
Zaakvoerder Delgouffe ,  Yves  Sinds 17 maart 2003
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bekaert ,  Didier  Sinds 20 maart 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 25 september 2006
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 25 september 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.720  -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug