shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0500.580.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2012
Begindatum:26 oktober 2012
Maatschappelijke Naam:VANTHOURNOUT WOUTER
Benaming in het Nederlands, sinds 26 oktober 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Maria's-Lindestraat 38 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanthournout ,  Wouter  Sinds 26 oktober 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 22 maart 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 mei 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 22 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 8 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 13 mei 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 25.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug