shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.257.387
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 2013
Begindatum:6 januari 2013
Naam:Cconstruct
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2013
Adres van de zetel: Biesemgoedstraat 33 Stratenplan
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Coddens ,  Dirk  Sinds 6 januari 2013
Zaakvoerder Coddens ,  Steven  Sinds 1 juni 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 december 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 6 januari 2013
BTW 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 1 oktober 2013
BTW 2008  01.420  -  Fokken van andere runderen en buffels
Sinds 1 oktober 2013
BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 oktober 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 6 januari 2013
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 januari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 december 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug