shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.427.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 januari 2013
Begindatum:14 januari 2013
Maatschappelijke Naam:AQUALAIN
Benaming in het Nederlands, sinds 10 januari 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Boudelostraat(KLS) 17 Stratenplan
9190 Stekene
Sinds 10 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Peeters ,  Leen  Sinds 10 januari 2013
Zaakvoerder Vermoens ,  Alain  Sinds 10 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 21 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug