shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.607.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2013
Begindatum:18 januari 2013
Maatschappelijke Naam:Priem, Mario
Sinds 18 januari 2013
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Woumenweg 267 A   bus 12
8600 Diksmuide
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Priem ,  Mario  Sinds 18 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 18 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 18 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug