shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0505.928.838
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2014
Begindatum:13 november 2014
Naam:xenius
Naam in het Nederlands, sinds 13 november 2014
Adres van de zetel: Krijgsbaan 243 Stratenplan
2070 Zwijndrecht
Sinds 13 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Jacobs ,  Wim  Sinds 14 december 2017
Zaakvoerder (2) Vos ,  Steve  Sinds 13 november 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 17 december 2014
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 17 december 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 16 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug