shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0507.918.922
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2015
Begindatum:5 januari 2015
Maatschappelijke Naam:CONNECT INSTALLATIETECHNIEKEN
Benaming in het Nederlands, sinds 5 januari 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Lintsesteenweg 72 Stratenplan
2500 Lier
Sinds 5 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 5 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Meersman ,  Danny  Sinds 5 januari 2015
Zaakvoerder Dierckx ,  Cindy  Sinds 5 januari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 januari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 8 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 januari 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 januari 2015
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 5 januari 2015
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 januari 2015
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 januari 2015
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 5 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 21.469 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug