shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.858.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2012
Begindatum:18 december 2012
Maatschappelijke Naam:ARBO
Benaming in het Nederlands, sinds 18 december 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Beerdonkstraat(BRA) 1 Stratenplan
2880 Bornem
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 18 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ari ,  Cihan  Sinds 18 december 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 januari 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 januari 2013
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 januari 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 17 juli 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 juli 2018
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 17 juli 2018
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 17 juli 2018
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 17 juli 2018
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 17 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 100 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug