shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0525.978.837
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2013
Begindatum:12 april 2013
Maatschappelijke Naam:Balcaen, Glenn
Sinds 12 april 2013
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Steinstraat 90
9810 Nazareth
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Balcaen ,  Glenn  Sinds 12 april 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 20 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 maart 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 12 april 2013
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug