shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0533.836.134
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 mei 2013
Begindatum:2 mei 2013
Maatschappelijke Naam:Hirka, Ahmet
Sinds 2 mei 2013
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Dendermondebaan 68
9240 Zele
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Hirka ,  Ahmet  Sinds 2 mei 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 mei 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 2 mei 2013
BTW 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 2 mei 2013
BTW 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 2 mei 2013
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 mei 2013
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 mei 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 6 mei 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug