shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0536.717.826
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2013
Begindatum:1 juli 2013
Maatschappelijke Naam:Lior interieur
Benaming in het Nederlands, sinds 7 februari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Industrielaan 17 Stratenplan
9990 Maldegem
Sinds 7 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 1 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Ootegem ,  David  Sinds 1 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2013
 
Ruwbouw
Sinds 12 augustus 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  23.700  -  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  66.110  -  Beheer van financiële markten
Sinds 7 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug