shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0537.841.739
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 mei 2018
Begindatum:2 september 2013
Maatschappelijke Naam:TITAN-80
Benaming in het Nederlands, sinds 25 maart 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Matrozenstraat 26 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 1 december 2017

Doorgehaald adres sinds 22 februari 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 2 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mihaylov ,  Rosen  Sinds 1 december 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ghekiere ,  Johan  Sinds 22 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 33.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. Naar boven   Terug