shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.346.083
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2014
Begindatum:13 januari 2014
Naam:Wouters, Niels
Sinds 13 januari 2014
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Lentedreef 1
3381 Glabbeek
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Wouters ,  Niels  Sinds 13 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 13 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 januari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2014
Toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen?  Klik hier
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 januari 2014
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 13 januari 2014
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 januari 2014
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 13 januari 2014
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 13 januari 2014
BTW 2008  86.903  -  Ziekenvervoer
Sinds 13 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug