shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0562.914.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2014
Begindatum:29 juli 2014
Maatschappelijke Naam:A.R.S.
Benaming in het Nederlands, sinds 29 juli 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Brusselstraat 51 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 29 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 29 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vergauwen ,  Ronny  Sinds 15 april 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 januari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 29 juli 2014
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 29 juli 2014
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 29 juli 2014
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 29 juli 2014
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 29 juli 2014
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 29 juli 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 20 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. 



Naar boven   Terug