shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0568.508.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 2014
Begindatum:22 september 2014
Maatschappelijke Naam:SBKM
Benaming in het Nederlands, sinds 22 september 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Roeselaarsestraat 452 Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 22 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 22 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Blomme ,  Steven  Sinds 22 september 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 september 2014
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 22 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug