shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0627.381.251
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1990
Begindatum:25 juni 1990
Maatschappelijke Naam:Jacobs, Raoul
Sinds 25 juni 1990
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Werverbos 24
2930 Brasschaat
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Jacobs ,  Raoul  Sinds 25 juni 1990
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 22 februari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug